AIDS Testi Nasıl Yaptırılır?

AIDS Testi Neden Yaptırılır? AIDS testi yaptırmak AIDS’ten korunma anlamına gelmemektedir. AIDS testini düzenli olarak yaptırmak daha erken tanı koyulmasına yaramaktadır. Şüpheli bir ilişkiden sonra test yaptırmak her zaman faydalıdır.

AIDS Testinde Neye Bakılır?

ELİSA diye bilinen test sırasında kanda hastalığa sebep olan mikroba karşı gelişmiş olan antikora bakılmaktadır. Antikor vücudun, yabancı maddelere karşı ürettiği savunma aracıdır. HIV (+) ya da HIV Pozitif kişi kanında antikor olan kişidir. Yani test sonucu pozitif çıkarsa o kişinin virüsle karşılaştığı anlamına gelmektedir. ELISA bu ilkeyle yapılan tüm testlerin adıdır. AIDS testi bir kere de doğru sonuç vermez. 3 ay ara ile tekrarlanması gerekir.

AIDS Testi Nerede Yaptırılır?

Yataklı devlet hastanesi, özel hastaneler, poliklinikler ve birçok laboratuarlarda AIDS testi yaptırmak mümkündür. Bu teste özel danışmanlık hizmetleri de vardır. AIDS testi eczanelerden de alınarak yapılabilmektedir.

AIDS Testi Nasıl Yapılır?

AIDS tanısı koymak için birkaç alternatif test seçenekleri vardır. İlk uygulanabilecek test HIV RNA denilen testtir. HIV RNA testi şüpheli temastan sonra 10.günden itibaren yapılabilmektedir. Test ile direkt olarak HIV virüsünün RNA’sı saplanır. Test ile vücudunuzla kaç adet virüs olduğu ortaya çıkar. Pencere dönemi denilen, kanda antikor ve antijenin olmadığı dönemde bile HIV testi ile virüsleri saptamak mümkündür HIV testi duyarlılığı en yüksek ve teşhiste en ileri yöntemdir. HIV RNA testi moleküler bir testtir. Moleküler yapıda olduğu için her yerde yaptırmak mümkün değildir. Bu testi özel cihazı olan, özel eğitim almış personeli bulunan ve deneyimli bir laboratuarda yapılması gerekmektedir. Zamanlama olarak HIV testinden sonra yapılması gereken 2.test P24 antijen testidir. Bu test şüpheli temas halinden itibaren 2 ila 6 hafta arasında pozitif olmaktadır.