Akraba Evliliğinin Hamilelikteki Sakıncaları

Akraba Evliliğinin Hamilelikteki Sakıncaları

Akraba evliliği, aynı soyun genlerini taşıyan bireylerin yaptığı evliliğe deniyor. Baba soyundan gelebileceği gibi bu akrabalık anne soyundan da gelebiliyor. Bu genlerin hangi taraftan geldiği önemsenmeksizin akraba evliliği bireyler için ciddi bir tehlikeye yol açıyor. Bunların yaptıkları evliliklere birinci derece akraba evliliği ve diğer adıyla kuzen evliliği deniyor.

Büyükanne ve büyükbabalardan birinin kardeşi olan çiftlerin yaptıkları evliliklere ise ikinci derece akraba evliliği yani torun evlilikleri deniyor. Akraba evliliği diğer ülkeler de ciddi bir sorun olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorundur. Akraba evlilikleri sonucunda oluşan genetik hastalıklar ciddi bir tehlike saçtığından akraba evliliği konusu ciddi bir şekilde ele alınmalıdır.

Akraba Evlilikleri Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Akraba evlilikleri ile çekinik hastalıkların yayılma hızı çoğalıyor. Genler, baba ve anne tarafından çocuğa aktarılıyor. Anne babadan aktarılan genler çocuklarda da büyük oranda benzerlik gösteriyor. Aynı zamanda akraba evliliği aynı soydan kişiler de akrabalar arasında sıklıkla görüldüğünden evlilikte doğan çocukların hepsinde benzer hastalık görülme ihtimali artıyor.

Bazı durumlarda akraba evliliği ile kan uyuşmazlığı birbirine karıştırılıyor. Bu ikisi birbirinden tamamen farklı durumlardır. Akraba evliliği aynı soydan kişilerin evlilik yapması iken kan uyuşmazlığı çiftin kanlarında bulunan bir genin uyuşmama durumudur ve iğne yoluyla bebeğin engelli doğmaması için işlem uygulanır. Aynı soyda akraba evliliği yapan diğer bir çiftin çocuğu sağlıklı doğduysa bu diğer çocuğun da sağlıklı dünyaya geleceği anlamına gelmiyor. Akraba evliliklerinden doğan çocukların %95’i engelli olarak doğuyor ya da tedavisi olmayan hastalıklarla savaşarak sonu ölümle sonuçlanıyor.