Alkolün Zararları

“İçki kötülüklerin anasıdır” sözü ile alkolün zararları kısa ve net bir şekilde dile getiriliyor. Çünkü alkol kişinin fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği gibi aynı zamanda ruhsal sağlıklarını da olumsuz yönde etkiliyor. Kişileri maddi ve manevi anlamda yıpratan alkol, kişilerin aileleri ve sevdikleri ile arasında sorun yaşamasına da neden olabiliyor. Toplumun yapısını ve huzurunu olumsuz yönde etkileyerek bozan alkol kişileri suça sürükleyen en büyük etkilerden birisidir. Alkol alan kişiler kurallara riayet etmedikleri için birçok suç unsurunu gerçekleştirebiliyorlar. Alkol aynı zamanda araç kullanan kişilerin feci trafik kazaları geçirmesine neden olarak bir ailenin ocağını da söndürebiliyor.

Alkolün Kişiye Olan Etkisi Nedir?

Alkol, kişinin sağlıklı düşünmesini engellediği için mantıklı hareket etmesini de engelliyor. Bu nedenle kişilerde yadırganacak hareket ve söz sarf etmelerini sağlıyor. Kişinin toplum içindeki itibarını da zedeliyor. Dünya sağlık örgütünün birçok ülkede yapmış olduğu araştırmalara göre dünya genelindeki cinayetlerin % 85’i, şiddet olaylarının % 50’si, tecavüzlerin % 50’si aile içi şiddet ve geçimsizliklerin % 70’i ölümle sonuçlanan trafik kazalarının %65’i sonradan baş gösteren akıl hastalıklarının % 60’nın alkol nedeni ile olduğunu tespit etmiştir. Bu veriler ışığında alkolün insan sağlığına olumlu herhangi bir şey vermediği aksine büyük zararlar getirdiği görülüyor. Yapılana araştırmalarda suç işleyen kişilerin büyük bir çoğunluğunun suç işlerlerken alkollü oldukları tespit edilmiştir. Alkolün kişinin beden sağlığına da büyük bir zararı vardır. Alkol kişilerde kalp krizi riskini artırdığı gibi aynı zamanda kanser vakalarının tetiklemesi açısından da oldukça olumsuz etkileri vardır. Alkol bağımlılığı kişilerin tüm hayatlarını olumsuz yönde etkilediği gibi felç riskini de barındırması açısından uzak durulması gereken bir etken olarak dikkat çekiyor. Tüm bu gerçekler “içki kötülerin anasıdır” sözünü destekler niteliktedir.