Anne & Bebek

Ani Bebek Ölümü Sendromu Nedir?

Görünürde ve tıbben hiçbir sağlık sorunu olmayan bebeklerin uykularında aniden ölmesi durumudur. Ani bebek ölümü sendromu nedir? Sorusunun net cevabı tıp tarafından verilememektedir.Bebeğin beyninde nefes alışverişi ve uyumasını düzenleyen bölgede oluşan anormalliklerin neden olduğu düşünülmektedir.Nedenleri konusundaki düşünceler kesinlik kazanmamıştır. İki haftalık ile bir yaşındaki bebeklerde sık görülmektedir. Genelde sosyo ekonomik durumu düşük olan ailelerde daha çok görülür. Dünyanın her yerinde ve her yıl sabit oranla yaşanan bir durumdur.

Nedenleri

Anneye bağlı gelişen nedenler; Düşük sosyo-ekonomik düzey, genç anne yaşı, gebelikler arasında geçen sürenin kısa olması, doğum sayısının artması, gebelik takibinin yapılmaması, gebelikte sigara kullanımı, Bebeğe bağlı gelişen nedenler; Yaş, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, anne baba ile birlikte uyku pozisyonu, yakın zamanda geçirilmiş ateşli hastalık, yatağın yumuşak olması ve yastık kullanma, bebeğin sıcak ortamda bulunması, bebeğin çok giydirilmesi, beyin anormallikleri, solunum enfeksiyonu, ırk, aile öyküsü, yetersiz beslenme gibi nedenlerdir. Erkek bebeklerin kız bebeklere göre bu sendromdan ölüm oranları daha fazladır.

Önlemleri

Ani bebek ölümü sendromunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak belirli önlemler alınarak bu riski en aza indirmek mümkündür. Bebeği sırtüstü yatırmak bu konuda önemlidir. Yan ve karın üstü yatırmak yerine sırtüstü yatırmak daha sağlıklıdır. Yatak seçimi iyi yapılmalıdır. Bebeğin yatağının yeterince sert ve kabarık olmamasına özen gösterilmelidir. Kabarık ve yumuşak olması bebeğin nefes almasını engeller. Beşiğe oyuncak ve yastıkta koymamak gerekir. Bebeği emzirmek ölüm riskini azaltmaktadır. Bebek çok sıcak ortamlarda bırakılmamalı, üzerine kat kat örtüler örtülmemeli ve başı açıkta bırakılıp, omuz hizasından itibaren üzeri örtülmelidir. Bebek kendi yatağında tek başına uyumalıdır. Yetişkin yatakları bebeklere uygun değildir. Emzik kullanılmalıdır. Bebek normal oda ısısında uyutulmalıdır. Başının duruş şekillerini belirli aralıklarla değiştirmek gerekir.