Kültür

Anlatım Türleri Özellikleri Nelerdir

Duygu ve düşüncelerin yazı veya söz aracılığı ile aktarım şekline anlatım denilmektedir. Günümüzde kullanılan çok farklı anlatım şekilleri vardır. Her anlatım şekli farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Anlatım türleri özellikleri nelerdir diye kısaca bakılacak olursa; bilgi aktarmak, duyguları ifade etmek, olay-manzara anlatmak, coşku ve heyecan bildirmek, açıklama ve tanımlama yapmak veya tartışmak olabilir. Aktarılacak konu ve konunun aktarılmasındaki amaç doğrultusunda anlatım türü de farklılık göstermektedir. Aktarıcı kişi anlatımın amacına ve konuya yönelik anlatım biçimine karar vermektedir.

Anlatım Türleri Nelerdir?

1 – Açıklayıcı Anlatım: Makale, deneme, fıkra gibi yazılar bu anlatım türüne örnektir. Bu yazı türünde asıl amaç okuyucuya bir şeyler öğretmek, bilgi vermektir.

2 – Betimleyici Anlatım: Genellikle bir yer veya manzaranın kelimeler ile resmini çizmek olarak tabir edilir. Kelimelerin yan ve mecaz anlamları ile birlikte sıfat ve zarf görevli kelimelere çokça yer verilmektedir.

3 – Öyküleyici Anlatım: Olay ve hikaye anlatımlarında görülen bir anlatım türüdür.

4 – Öğretici Anlatım: Özellikle ders kitaplarında kullanılan bir türdür. Ve tek amaç okuyucuya bir şeyler öğretmektir.

5 – Kanıtlayıcı Anlatım: Verilen bilgilerin yazıda belgelere dayandırılarak veya kanıt gösterilecek aktarılan anlatım türüdür.

6 – Tartışmacı Anlatım: İki karşıt düşüncenin kurallara uygun bir şekilde kıyaslamalar yaparak tartışma havasında yazılan anlatım türüdür.

7 – Söyleşiye Dayalı Anlatım: Diyalog veya sohbetlerde kullanılan anlatım türüdür. Sohbet havası içinde yazılır.

8 – Destansı (Epik) Anlatım: Savaş ve kahramanlık konularında yazı yazarken kullanılan anlatım türüdür.

9 – Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım: Duygusallığın ön planda olduğu yazı türlerinde heyecan ve coşkunun ön planda olduğu anlatım biçimidir.

10 – Emredici Anlatım: Bu anlatımlarda dil, alıcıyı harekete geçirmeye yönelik kullanılır. Emir verici sözcükler kullanılmaktadır.

11 – Düşsel (Fantastik) Anlatım: Olağanüstü, yaşanması mümkün olmayacak konuların anlatıldığı anlatım biçimidir.