Anne ve Bebek Bağı Nedir?

Doğum öncesi anne karnında başlayan anne ve bebek arasındaki iletişim bebek doğmadan önce başlar. Anne adayının hamile kaldığı ilk günden itibaren bebekle arasındaki bağ güçlenmeye başlar. Anne ve bebek arasındaki bağ her ne şekilde olursa olsun anne karnındaki bebek psikolojik ve fiziksel anlamda kendini gelişime hazırlar. Bu bağ ne kadar güçlü olursa anne karnındaki bebek dünyaya geldiğinde kendine güvenen bir çocuk olarak yetişir. Annelerdeki annelik iç güdüsü, doğal olarak bebeğini koruma ve sevgi gösterme temeli üzerine kurulmuştur. Anne karnında bulunan bebek annenin duygularından etkilenir. Anne sevinçli ise bebek de daha hareketli olur. Anne üzgünse bebek de durgun olur. Kısacası anne ile bebek arasındaki bağ hem duygusal hem de fiziksel olarak koordineli olarak gelişme gösterir. Bu nedenle anne adayları anne ve bebek bağı nedir? sorusuna cevap arıyorlar.

Anne ile Bebek Arasındaki Bağ Ne Zaman Başlar?

Anne ile bebek arasındaki bağ ilk olarak anne karnındaki bebeğin hareketlerini annenin ilk kez hissetmesi ile başlar. Anne adayları bebeklerinin ilk hareketleri ile onların varlıklarından artık emindirler. Bu süreç ile birlikte anne ile bebek arasında hem duygusal hem de psikolojik olarak bağ kurulur. Anne adayları karınlarında bulunan bebeklerini sık sık kontrol ederek onun büyüdüğünü hissetmek isterler. Ellerini karınlarına koymaları bile bebeklerinin onları hissetmesine neden oluyor. Bu da bebekler ile anne arasındaki kuvvetli bağın ne derece önemli ve etkili olduğunu gösteriyor.

Anne ile Bebek Arasındaki Fiziksel Bağ

Anne ile anne karnında bulunan bebekler arasındaki fiziksel bağ bebek ile anne arasında bulunan kordon bağıdır. Bu bağ sayesinde bebekler annelerinin beslenmesi ile birlikte beslenirler. Anne adayları sevdikleri yiyecekleri yiyerek mutluluk hormonlarının salgılanması ile birlikte bebeklerinin de mutlu olmasını sağlayabiliyorlar.