Baş dönmesi bir yanılsamadır. Bir hareket yanılsaması olarak kendini gösterir. Baş dönemsi olan kişi, olamayan bir hareketi varmış gibi algılar, kendisinin ya da çevresinin hareket ettiğini sanır. Baş dönmesi bir nevi dengesizlik, denge kuramamaktır. Denge kurmamak ise, kişinin bulunduğu çevreye göre dengesini düzene koyamaması haliyle denge sağlayamamasıdır. Baş dönmesi oldukça sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar, hastanelerin acil bölümlerine giriş yaptıran hastaların yüzde yirmi beşinin baş dönmesi şikâyeti ile giriş yaptırdığını göstermekte. Baş dönemsi orta ve ileri yaş grubunda daha çok görülen bir rahatsızlık. Çocuklar, yetişkinler ve orta yaş grubundakiler kadar bu rahatsızlığa yakalanmıyor. Baş dönmesi neden olur? İnsanın hareket edebilmesi ve dengede kalabilmesi için, çok sayıda vücut sitemin birbiri ile dengeli bir şekilde çalışması gerekmektedir. İşte birbirleri ile dengeli çalışan bu sistemde bozulmalar olduğu zaman baş dönmesi problemi ortaya çıkabiliyor. Vücut organları, sistemleri; birtakım rahatsızlıklardan dolayı işlevini yerine getiremiyor. Nihayetinde düzenli ve sistemli çalışan vücut dengesi bozulmuş oluyor. Baş dönmesi şikâyeti ile gelen bir hastanın tanı ve tedavisi için vereceği bilgiler çok önemlidir.

Baş Dönmesinin Nedenler Neler Olabilir?

Baş dönmesinin sayısız nedeni olabilir. Tanı ve teşhisin doğru olarak konulması ve doğru tedavinin uygulanması için hastanın şikâyetleri iyi bir şekilde incelenir ve analiz edilir. Baş dönmesinin sebebi, nörolojik, kulak burun boğaz, dâhiliye ve kardiyolojik nedenler olabileceği gibi, hastanın beslenme eksikliğinden veya vücutta besin emilimi sağlayan bazı organlarının işlevini yerine getirmemesinden dolayı vitaminsiz kalmak da olabilir. Bir başka neden ise, psikolojik olarak zor bir dönemden geçmek, aşırı sıkıntı ve stres altında kalmak. Özellikle iç kulak problemi olarak bilinen vertigo rahatsızlığı ciddi şekilde baş dönmesine sebep olur ve döngüler halinde tekrarlar.