Bebeğin Beyni Nasıl Gelişir sorusuna bu yazımızda cevap bulabileceksiniz. Aylarca gelmesini beklediğiniz, sonunda tüm sevginizle karşıladığınız bebeğiniz, en kritik dönemini 0-3 yaş arasında iken yaşıyor. Doğumdan önce sadece beyin hücreleri ve nöronların olduğu bebeğin beyninin gelişimi, doğumdan sonraki ilk 3 yıl hayati önem taşıyor.

Yenidoğan Mucizesi

Yeni doğmuş bir bebeğin beyni, yetişkin bir bireyin beyninin çeyreği kadardır. Henüz beyin kıvrımları tam oluşmamış, beynin düşünme, hatırlama, duygusal ve sosyal davranışları gelişmemiştir. Doğumla beraber bebeğin görme, işitme, tat alma gibi dış dünya ile olan bağlantılarıyla beraber beynin içerisinde nöronlar arasında sürekli bağlantılar oluşmaya başlar. Bu süreçte bebekler dünyadaki bütün dilleri öğrenme kabiliyetine sahiptirler. Her heceyi farklı bir ses tonu olarak algılarlar. 1 yıl içerisinde milyonlara ulaşan bu bağlantılar, 2 yılın sonunda bir yetişkin beynindeki bağlantıların iki katına ulaşır.

İlk 3 Yılın Önemi

İlk bağlantıların şekillenmesiyle beyin, bu bağlantıları geliştirme yönünde hareket eder. Çocukluk tecrübeleri üzerinde bu gelişen bağlantılar oldukça etkilidir. Dışarıdan uyarılmamış ve harekete geçirilmemiş bağlantılar zamanla yok olmaya başlarlar. Beyin fiziksel gelişiminin %90’ına 3.yılın sonunda iken ulaşır. Öğrenmenin temeli olarak anılan bu ilk 3 yıllık gelişim, hayat boyu öğrenme ile gelişimine devam edecek olan beynin köklerini oluşturur.

Çocukluk Dönemindeki Gelişim

3 yaşından sonra artık yavaş yavaş çocukluk dönemine giren bebeğin beyni iyi uyarılmış nöronlar üzerinden gelişimine devam eder. 3-6 yaş aralığında nöronlar arası bağlantılar en üst seviyede gerçekleşir. Çocukluk döneminde yaşanan olaylar, aile ve çevrenin etkileri, çocuğun diğer çocuklarla içerisinde olduğu ilişkiler, oynadığı oyunlar, izlediği şeylerin hepsi beynin işlevselliğinde iyi veya kötü yönde etkilerde bulunur. Oyun oynamayan, aktif olmayan, fazla ilgi görmeyen ve az dokunulan çocuklarda beyin gelişiminin yaşıtlarına göre %20-30 daha az olduğu ortaya konmuştur.

10 yaşına giren bireyin beyninde artık bu nöron bağlantılar büyümüş, kuvvetlenmiş ve daha iyi organize olmuştur.