Birey eğitimi ve genel eğitim kavramları aslında birbirine çok yakın kavramlardır. Ancak birey eğitimi hem kişisel eğitim hem de eğitmenin öğrencilere olan eğitimidir. Buradaki öğrenci terimi okul öğrencisi değil, hayat öğrencisidir. Bu hayat öğrencisi sizin çocuğunuz, eşiniz veya herhangi biri olabilir. Kişisel eğitimin temeli kişinin bireyin kendini eğitmek geliştirmek veya çevresinin onu eğitmesini kabul etmesiyle başlar. Eğitimi reddeden bir bireyin birey eğitimini tamamlaması söz konusu dahi olamaz.

Genel anlamda eğitim, bir kişinin; duygusal, bedensel, zihinsel olarak sahip olduğu yeteneklerini istenilen amaç doğrultusunda geliştirmesidir.

Bilgi kazanmak, yeteneklerini geliştirmek, davranışların da hedef belirlemek  yolunda ilerleyen  adımların hepsi eğitimin içeriğinde  yer alır. İsteyerek ve değişimlere açık olmak ,  ,yaşamla ilgili hedefler belirlemek, bilgi ve beceriyi artırmak bunların hepsi eğitimin bir parçası diyebiliriz.

Eğitimde  amaç doğrultusunda da ilerlenebilir. Bir program eşliğinde yürütülür. Şöyle ki program önceden hazırlanır ve bu program doğrultusunda yol alınır. Programlı ve planlı bir şekilde yol alınırsa başarı oranı daha yüksek olur.

Okullarda verilen eğitimde plan program şeklinde devam eder. Öğretmen tarafında plan program yapılarak eğitime devam edilip, öğretmen tarafından da uygulanır ve takip edilir. Her zaman eğitim süreci kontrollü bir şekilde yürütülmelidir. Süreç devam ederken değerlendirmeler sınav ile belirlenir. Okul dışında da eğitim devam eder ve bu tip eğitimlerde zaman sınırlıdır ve sadece belli bir konu işlenir.

Yaşam içinde bir çok eğitimden faydalanabiliriz. Rastgele ve gelişigüzel eğitimlerde karşımıza çıkar.

Planlı ve  amaçlı olmayabilir. Yani hayatın içinde isteyerek  ya da istemeyerek de bir çok şey öğrenebiliriz buna da eğitim denir. Eğitim sürecinde farkında olmayabiliriz çoğu zaman ,hayat bize bir yerlerden bir şeyler mutlaka öğretmiştir.Genellikle toplum içinde ,aile de ,arkadaş ortamında ,işyerinde kişilerle etkileşim halinde olduğumuzda her yerde ortaya çıkar.Çünkü hayat içinde eğitim kendiliğinden ortaya çıkar .Hayat öğretir dedikleri budur. Bu nedenle bir çok olumsuz davranış modeli ve yanlış öğrenme şekilleri alışkanlıkları ediniriz. Tüm olumsuz ve yanlış alışkanlık modellerinde öğrediklerimizin üstesinden gelebilmek için farkındalıklı eğitim şarttır.

Eğitimin amacı olmalıdır.

Eğitim amaç süresince öğretme ve öğrenme ile ilgili hedef yapılmalıdır.

Hedeflenen konu; kişinin davranış ve hareketlerinde olumlu yönde bir değişim sağlamaya amaçlamaktadır. Amaç noktasında toplumun istek ve beklentileri önemli bir rol oynar.Bunun içindir ki, toplumun beklentileri göz önüne de bulundurulur. İnsanın  kişiliğini etkilemeyecek ya da kişide  kalıcı bir değişim ,dönüşüm yaratmayacak gelişmeler, eğitim açısından bir değer taşımamaktadır.

Eğitim süreci sonrasında değerlendirme  yapılır. Öğrendiklerinde   ne kadar başarılı olunduğuna bu şekilde karar verilmektedir.Böylelikle eksikler tamamlanır ve başarı için tekrar çalışmalara başlanır.

Eğitim yaşam ile gerçekleşir.Yaşam süresince eğitimin önemi çok büyüktür. Eğitim her yerde olabilir. Yer zaman mekan önemli değildir. İnsan sürekli gelişmekte ve zaman içinde hep bir şeyler öğretmektedir. Oldukça geniş kapsamlı olmakta ve sadece okullarda gerçekleşmez hayatın her anında eğitim vardır.

Hayatımızın her saniyesi bizler için büyük bir eğitimdir aslında. Biz benliklerimizi, egolarımızı bir kenarı bırakıp her saniyenin bize sunduğu bu eğitimi kabullenmeli kendimizi gelitştirmeli eğitime ve gelişmelere açık olmalıyız. Kesinlikle kendimizi kapatmamalıyız. Her şeyi en iyi ben biliyorum dememeliyiz. Eğer her şeyi bildiğini düşünen bir bireyseniz, birey eğitimi seviyesinde en alt kademedesiniz. Bir çok okul bitirip kariyer yapmış olsanız dahi birey eğitimi kişisel eğitimle eş değerdir ve her saniye eğitime devam edilir. Akademik veya profesyonel kariyer olması hiç önemli değildir.

“Birey eğitimi nedir?” için bir yanıt

Yorumlar kapatıldı.