Ekonomi

Borsa GAP Nedir?

Borsa GAP Nedir?

Borsa da GAP (boşluk) teknik analizler karşılığı bakımından boşluk anlamına gelir. Fiyat boşluğu da denilebilecek bu terim bir yatırım aracının periyodu yani gün, ay, saat vb. kapanış fiyatları ile bir sonraki açılış fiyatları arasındaki boşluğu ifade eder. Boşluklar yukarı ve aşağı yönlü oluşabilir.

Boşluk analizinde dikkat edilmesi gereken unsurlar;

Analiz yapılırken dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Boşluk oluştuğu yatırım aracında derinliğinin yüksek olması gerekir. Yani fazla sayıda yatırımcı olup bu yatırımcılar tarafından alınıp satılıyor olması gerekir.

GAP ( Boşluk ) oluşma durumları:

GAP ( Boşluk ), periyotlar arasında oluşan fiyatların hızlandırılmasının gerektiği bazı olayların oluşması halinde olur. Mesela; Doğal afetler ve beklenmedik zamanlar da meydana gelen terör olayları, politik gelişmeler, şirketlerin beklenenden daha fazla kar ya da zarar açıklaması yapması, makro ekonomik veriler, talebin düşük olduğu piyasa şartları boşluk oluşmasına neden olur.

Gap ( Boşluk ) oluşum çeşitleri:

Standart olağan boşluklar, kopuş ( kırış ) boşlukları, devam eden ölçüm boşlukları, tükeniş boşlukları olarak sıralanır.

Fiyat boşlukları kapanma nedenleri:

Fiyatlarda oluşan boşluklar ( GAP ) kapanma eğiliminde olmaktadır. Kapanma eğilimi olması nedenleri ise;

1-Rasyonel olmayan korkular ve coşkular: Panik ile gelmişse eğer alıcılar ile satıcılar arasında pek rasyonel olmayan maliyetler oluşur, alım satımların tekrar düzelmesi için fiyatlar boşluk oluşan bölgeye tekrar dönme eğilimindedir

2- Destek ve direncin kayıp olması: Fiyatlar boşluk bırakarak hareket ettiğinde destek ve direnç asla oluşmaz. Fiyatların tekrar tersi yöne hareket etmesi halinde boşluk bölgesinde destek ve direnç bulunmaması nedeni ile boşluklar hızlı bir şekilde kapanır. Piyasa dengesinin var olduğu ilk destek ve dirence dönülür. Bu daha hızlı kapanan boşluklar için geçerlidir.