Eğitim öğretim hayatı son düzenlemelere göre artık 5 yaşına giren çocuklarda başlamaktadır. 5 yaşına gelen çocukların okul hayatına alışması ve bu durumu anlamlandırması bakımından ailelerin tutumu çok önemlidir. Çocuklar 1 yaşına geldiğinden itibaren çevrelerine karşı olan merakları artmaktadır. Bu yaşlarda hemen hemen her şeyi sorar. Öğrenmeye ve anlamlandırmaya çalışırlar. Çocuğunuza tuvalet eğitiminden renkleri hayvanlar, sayılar gibi basit şeylerin eğitimine kadar büyük bir sabırla ve tekrarla eğitim vermeniz gerekmektedir. Aynı zamanda çocuğa başkalarının yanına bulunabilme, arkadaş edinebilme bilincinin de kazandırılması gerekmektedir. Çocuğunuz okul yaşına geldiğinde ve sizden ayrılarak başka bir ortamda sizden ayrı bulunabilme bilincini yine sizin ona öğrettikleriniz ile kazanacaktır. Çocukların okul yaşına kadar her şeyden uzak büyütülmesi elbette ki okul zamanı geldiğinde zorluklar yaşamasına neden olacaktır. Arada sırada sizden ayrılabilme yetisine sahip olması gerekir. Okula başlama yaşı yaklaştığında azar azar da olsa büyükanne, teyze, amca gibi aile yakınları ile de vakit geçirebilmesi ve sizin yokluğunuzu yadırgamaması sağlanmalıdır. Çünkü okula başlama zamanı gelen çocukların en çok zorlandıkları kısım anne babadan ayrılarak tanımadığı insanlar ile bir arada bulunma anlarıdır.

Okula hazırlık aşamasında diğer bir önemli etken ise çocuğun böyle bir oluşumdan önceden haberdar olması ve psikolojik olarak hazırlanmasıdır. Takdir edersiniz ki daha önce hiç adını duymadığı ve bulunmadığı bir yere çocuk bırakılıp gidildiğinde o ortamı yadsımaması ve paniğe kapılmaması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle çocuğun okul kavramının öğretilmesi ve benimsetilmesi bu açıdan önemlidir. Çocuk zamanı geldiğinde okula gideceğini bilmeli, orada yeni arkadaşları ve öğretmeni ile birlikte yeni şeyler öğreneceğini ve eğlenceli vakit geçireceğini bilmelidir. Aynı şekilde orada sadece kendi gibi arkadaşlarının ve öğretmenlerinin bulunabileceği ve anne babanın o okuldayken yanında olamayacağı anlatılmalıdır. Ancak bu anlatış çocuğu endişelendirecek veya onu bırakıp gidilecek hissine kapılmadan yapılmalıdır. Aksi takdirde çocuk kendini anne babasının onu bırakıp giedeceği yönünde bir algı ile baş başa bulabilir.

Çocuk okula başladığında ilk günler her zaman en zor günlerdir. Bu günlerde çocukla daha yakından ilgilenmeli, mümkünse sizin tarafınızdan okula getirilip götürülmelidir. Gün sonunda eve döndüğünde neler yaptığı sorulmalı, okuldan memnun olup olmadığı öğrenilmelidir. Ödevleri varsa birlikte yapmaya teşvik etmeli, zamanında ödevlerini teslim etme sorumluluğu kazandırılmalıdır. Sabahları okula gitmeden önce çocuğun beslenmesine dikkat edilmesi okuldaki dikkati için önemli bir husustur. Çocuğun kahvaltısı ettirilmeli ve okuldan önce kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Okuldaki arkadaşları ile eşyalarını paylaşabilmesini öğretmeniz ve arkadaşlarına ve öğretmenine karşı saygılı olması gerektiğini anlatmanız gerekir. Bu yaşlarda bu şekilde alınan bir okul eğitimi ilerleyen zamanlarda çocuğun okulu sevmesini sağlayacaktır. Bu durum da otomatik olarak başarıyı getirecektir. Aynı zamanda bu alışkanlıkların oturması okul bilinci ve sorumluluk sahibi olabilme yeteneklerinin kazandırılması bakımından da önemlidir. Okul saatinde uyanabilmek, düzenli kahvaltı yapabilmek, ödevleri aksatmadan tamamlayabilmek gibi şeyler ilerleyen zamanlardaki eğitim başarısını da arttıracak olan etkenlerdendir.

Çocuk okula alışama sürecindeyken anne baba olarak en büyük desteği sizin vermeniz gerekir. Çocuk okula gittiğinde sizinle beraber gitmesi ve çıktığında sizi onu bekliyor olarak görmesi belli bir yaşa kadar ona oranın güvenli bir yer olduğu algısını yerleştirecektir. Burası güzel bir yer olmasaydı anne ve babam beni buraya göndermezdi şeklinde gelişen algının bu şekilde korunması önemlidir. Okulda çocuğun faaliyette olması da orayı sevdirebilecek etkenler arasındadır. Günlük yaşam pratiklerinin öğrenildiği okullarda o gün ne öğrenildiyse akşamına uygulamalı olarak çocuktan ne öğrendiğini göstermesi istenebilir. Bu durum çocuğun kendini özel ve önemli görmesini ve okulda öğrendiği şeylerin anne babasının bile bilmediği algısını yaratabilir. Çocuğa okulu sevdirmek amacıyla bu şekilde bir yaklaşım sergilemek başarıya ulaştırabilmektedir. Bu nedenle her zamanki gibi çocuğunuzla çocuk dili ile anlaşmak bu durumda da geçerliliğini koruyacaktır.