Anne & BebekYaşam

Çocuklara Doğru Mesleki Yönlendirme Nasıl Yapılır?

Hayatta gerçekleştirilmesi gereken seçimlerden biri de meslek seçimidir. Bazı insanlarda meslek seçimleri daha erken yaşlardan itibaren yapılırken bazı insanlar kendilerine en uygun mesleği seçme konusunda bazı dış yardımlara ihtiyaç duyabilirler. Özellikle anne babalar çocuklarını her konuda yönlendirme isteği duydukları gibi meslek konusunda da onların özgür iradelerine değil, kendi istekleri doğrultusunda geliştirme konusunda çok isteklidir. Bu davranışın ne kadar yanlış olduğu konusuna geçmeden önce belirtmek isterim ki meslek sahibi olmak demek, ömür boyu o meslek çerçevesinde bir yaşam sürmek demektir. Bunun belki de en iyi tanımı siz iken çocuklarınızı bu şekilde yönlendirmenin ne kadar yanlış olduğu kanısına varmanız gerekmektedir.

Meslek yönlendirmeleri yapılabilir tabii ancak bu yönlendirmeler belli dayatmalar ve şartlandırmalar dahilinde gerçekleştiğinde emin olun ters tepecektir. Herkesin bir ilgi alanı ve kendine özgü bir yeteneği olduğu gibi bu yetenek ve ilgi alanları daha çocukluktan itibaren gelişmektedir. Aynı zamanda çocuklukta gelişen bu ilgi alanlarının zaman içerisinde değişebildiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Meslekler, kişinin kendi yetenekleri ve ilgi alanları dahilinde geliştiğinde bir anlam kazanır. Her anne baba çocuğunun bir doktor, bir mühendis veya önemli bir kimse olmasını arzular. Ancak bu durum sizin isteklerinize açık bir konu değildir. Çocuklarınız ileride bu mesleğe sahip olduğunda bu mesleği hakkıyla yerine getirebilmek ve hayatları boyunca sıkılmadan, aşkla yapabilecek olmaları gerekir. Örneğin aslında doktorluğa karşı aslında hiç ilgisi bulunmayan çocuğunuz sırf yaşam standardı yüksek ve toplum tarafından kabul görülen saygın bir meslek dalı olduğu için bir takım yönlendirmelere maruz bırakarak doktorluk mesleğine tabii tutmanız, onun tıp sektöründe ne kadar başarılı bir doktor olacağının da göstergesidir aslında. Hiçbir şekilde insan anatomisine ilgi duymayan, sağlık sektöründe bulunmak istemeyen çocuğunuzu bu nedenlerden ötürü doktor yapmanız onu başarılı bir doktor yapmak yerine işini sevmeyen ve her gün bu işi yaptığı için kendinden nefret eden bir bireye dönüştürecektir. Bu durum bizzat çocuğun kendine zarar vereceği gibi aynı şekilde tedavi olmayı bekleyen hastaları için de aynı ölçüde zararlıdır. veya çocuğunuzu ille de öğretmen ol diyerek yetiştirmeniz ve kendisi bunu istemediği halde o seviyeye kadar sizden hep bu yönde uyaranlar aldığı için ve sadece sizi memnun etmek için öğretmen olması ilerleyen dönemlerde eğitim verecek olduğu öğrencilerine ne kadar fayda sağlayabilir? Meslek konusu, o meslekteki nitelikler ile ölçümlenebilecek bir konudur. Mesleği ne olursa olsun çocuğunuzun kendine kazandırdığı yetenekler ve o alandaki nitelikleri iş hayatında hayati derecede öneme sahip olacaktır. Aynı zamanda doğru mesleği seçmek uzun yıllar boyunca o işi sıkılmadan ve bıkmadan yapmak açısından da önemlidir. Siz de dahil olmak üzere yaklaşık 60 yıl ait olmadığınızı hissettiğiniz bir alanda, bir yerde emek ve zaman harcamak istemezdiniz değil mi?

Doğru meslek yönlendirmesi nasıl yapılır konusuna gelecek olursak en birinci kuralı çocuğunuzu kendi isteklerinize göre yönlendirmemeniz olacaktır. Meslek sahibi olacağı sürece kadar çocuğunuzun özel yeteneklerini, ilgi alanlarını ve isteklerini göz önünde bulundurarak tahlil yapmanız hem ileride içinde bulunacağı iş ortamı hem de çocuğunuzun mutlu bir yaşam sürmesi açısından önemlidir. Meslek seçimlerinin özellikle maaşa göre yapılması durumu çok yanlıştır. Bilakis çocuğunuzun yeteneklerine göre yapılmış bir meslek seçimi onun bu alanda en iyilerden biri olmasını ve ekonomik olarak da iyi yerlere ulaşmasını sağlayacaktır.

Unutmayın ki meslekler hayatımız boyunca gösterecek olduğumuz başarı ile doğru orantılıdır. Meslek, ancak sevildiği takdirde başarılı bir şekilde icra edilebilir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.