Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra mahremiyet gibi bir kavramın öğretilmesi pek mümkün değildir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren her şeyi kavrayabildikleri gibi mahremiyet kavramını da doğru iletiler sayesinde öğrenebilme yeteneğine sahiptir. Çocuklara mahremiyet kavramını öğretebilmenin en iyi yolu sizin davranışlarınızdan geçmektedir. Bu kavramı ayıp, günah gibi olgulara sığdırarak ve sürekli uyararak göstermek yerine çocuğunuzla birebir şekilde konuşmanız çok daha etkili olacaktır. Çocuğunuzu karşınıza alıp neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilinçli bir şekilde anlatmanız en doğru yöntemdir. Çocuklara her şeyi öğrettiğimiz gibi özel bölgelerin gizliliğini ve sadece kendisinin görmesi gerektiğini, gerekli zamanlarda doktorların veya sizin bakabileceğini, bunun dışında hiç kimsenin özel bölgesini görmeye hakkı olmadığını ve kendisinin de bu bölgelerini özel olarak tutması gerektiğini anlatmalısınız. Emin olun ki çocuklar bu kavramın doğruluğunu veya yanlışlığını en az sizin kadar ölçümleyebilecek ve ona göre davranışlarını şekillendirecektir.

Mahremiyet kavramı özel bölgelerin kişiye özgü olmasının dışında bir anlama daha gelmektedir. O da kendisinin veya başkalarının yaşantısını yine kendilerine has olduğudur. Çocuklar o yaşlarda başkalarının yaşamlarına karşı meraklı olabilir. Merak kavramı evleri gözetlemek, kapı zillerine basıp kaçmak, başkalarının konuşmalarını bilerek ve isteyerek dinlemek gibi davranışlara sevk edebilir. Aynı şekilde bu davranışlarında yanlış olduğunu çocuğunuzla birebir konuşarak ve hayattan örnekler vererek anlatabilirsiniz. Hatta bunu anlatırken örnekler göstermeniz ve uygulamalı şekilde göstermeniz daha da etkili olacaktır. Örneğin çocuğunuzu giydirirken küçük bir tiyatro oyunu sergileyebilirsiniz. O giyinirken evde bulunan başka biri odaya girebilir ve mahrem bölgelerinin açık olduğunu ve o kişinin odaya girmemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Bu sözü çocuğunuza da onaylatabilir ve bu kadar basit bir uygulama ile özel bölgelerin gizliliğini ona anlatabilirsiniz. Aynı şekilde örneğin balkonda otururken karşıda perdesi çekilmemiş bir evi göstererek oraya bakmaması gerektiğini bakarsa o kişilerin özel hayatının mahremiyetini ihlal edeceğini anlatabilirsiniz. Çocuklar o yaşlarda daha çok oyun ve uygulama ile öğrenmeye meyillidirler. Bu küçük senaryolar ve tiyatrolar eşliğinde bu gibi toplumsal davranışları öğrenmeleri çok daha pratik ve kolay olacaktır ve ömür boyu akıllarında bu öğretme şekliniz kalacaktır.

Mahremiyet kavramını erkek ve kız çocuğa göre ayırmanız ise ileride travmatik sorunlara yol açabilir. Özellikle ülkemiz gibi kız çocuklarının daha el altında yetiştirilmesi ve erkek çocuklarının daha göz önünde büyütülmesi yıpratıcı ve onarılamayacak derecede sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle hem kız hem de erkek çocuğunuz varsa bu kavramın ikisi için de eşit olarak benimsetilmesi çok önemlidir. Erkek çocuğunuza nasıl yaklaşıyorsanız kız çocuğunuza da aynı şekilde yaklaşmanız gerekmektedir. Örneğin evde kız çocuğunuzun üstsüz gezmemesi gerektiğini anlatırken aynı anda oğlunuzun üstsüz gezmesine izin vermemelisiniz. Çünkü bu durum kız çocuğunuzun aklında ‘o gezebiliyor ben niye gezemiyorum’ sorusunu canlandıracaktır. Toplumdaki en büyük problemlerden biri olan kadın erkek eşitsizliği sorunu aslına bakarsak en başta bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çocuklarınızın her ikisine de aynı şekilde yaklaşmalı, aynı değerleri öğretmeli ve aynı davranışları benimsetmelisiniz. Aynı şekilde çocuklarınız için en büyük rol model sizsiniz. Size bakarak, sizi örnek alarak büyüyen çocuklarınıza iyi bir örnek olabilmek adına bu kuralları aynı şekilde sizin de harfi harfine uyguluyor olmanız önemlidir.

Toplumda bilinçli bir birey yetiştirmenin en iyi yolu anne babadan geçmektedir. Toplumsal kurallara saygı gösteren, sadece dışarıda değil evde de bu kuralları benimseyen ve doğru ve yanlışı en iyi şekilde ifade edebilen anne babalar çocuklarına bir şeyler öğretebilme açısından çok daha başarılı olmaktadır. Unutmayın, çocuklar yaşları küçük olmasına rağmen sizin ve pek çok kişinin sandığının aksine çok daha akıllı ve zekidir. Her şeyin başı ise doğru şekilde iletişim kurabilme ve bu iletişimi yönetebilme yeteneği olacaktır.