Çocuklarda Psikolojik Davranış Bozukluğu

Psikolojik problemler sadece yetişkinlerde değil çocukluk döneminde de büyük öneme sahiptir. Çünkü birçok kuramcıya göre yetişkin kişilik davranışları çocukluk dönemi yaşantılarıyla bağlantılıdır. Örneğin Sigmund Freud 0-6 yaş arasında dönemde bütün kişiliğin şekillendiğini ifade etmekte bu yaş grubunda herhangi bir dönemde fiksasyon (saplantı) oluşursa bu bireylerde saplantılı olduğu dönemle ilgili birçok psikolojik problem ortaya çıkacaktır. Çocuklarda psikolojik davranış bozukluğu önemsenmez ise ileride psikolojik problemleri olan bir yetişkin profili çizecektir.

Çocuklarda Saldırganlık Davranışı Neden Oluşur?

Saldırganlık; başkasına isteyerek zarar vermek anlamına gelen bir terimdir. Saldırgan davranış bozukluğu olan çocuğun tepkileri ölçüsüzdür ve öfkesini yenemez. Saldırgan çocuk başkalarına olduğu gibi kendisine de zarar verebilir.

Saldırganlık davranışı nedenleri şunlardır;

  • Aşırı otoriter veya aşırı savruk bir aile yapısı.
  • Çocuğu suçlama temelli verilmeye çalışılan eğitim. Alaycı cezalandırıcı bir aile yapısı.
  • Çocukta olası beyin zarı iltihabı ve beyin zedelenmesi de saldırganlık davranışı nedenlerindendir.

Çocuklarda Çalma Davranışı

Çalma davranışı temelde başkasının eşyasını izinsiz almak olarak nitelendirilir. Ancak çocuklarda çalma davranışı 0-6 yaş arası dilimde hırsızlık olarak kabul edilemez.

Çocuklar bu yaşlarda benmerkezcidir ve gördükleri eşyaları sahiplenirler. Çevredeki bütün eşyalar kendilerine aittir.

Çalma davranışı nedenleri şunlardır;

  • Çevrenin kötü örnek olması,
  • Çocuğun ihtiyaçlarının giderilmemesi,
  • Kardeş doğumuyla birlikte çocuğun kıskanması ve dikkat çekmek için çalması,
  • Çocuğun arkadaş edinememesi sonucu parayla arkadaş edinmeye çalışması

Çocuklarda Yalan Söyleme Davranışı

Yalan genelde gerçeğin zararlı etkilerinden kurtulmak için başvurulan bir savunma şeklidir. Bu davranışın göz ardı edilmesi durumunda her şeye yalan söyleme durumuna dönüşerek psikolojik hastalık konumuna gelebilir.

Çocuklarda 6-7 yaşından önce söylenenler yalan olarak kabul edilmez. Bu yaş grubundaki hayal gücü çocuğun kendi bakış açısından bakıldığında doğruları söylese de normalde doğru olmayanları söylemesine neden olabilir.