Menu

Eğitim Archive

Birey eğitimi nedir?

Birey eğitimi ve genel eğitim kavramları aslında birbirine çok yakın kavramlardır. Ancak birey eğitimi hem kişisel eğitim hem de eğitmenin öğrencilere olan eğitimidir. Buradaki öğrenci terimi okul öğrencisi değil, hayat öğrencisidir. Bu hayat öğrencisi sizin çocuğunuz, eşiniz veya herhangi biri olabilir. Kişisel eğitimin temeli kişinin bireyin kendini eğitmek geliştirmek veya çevresinin onu eğitmesini kabul etmesiyle

Eğitim ve Kişisel gelişim

Toplum hayatında belli bir  yer edinebilmek  için öğrenilen bilgi, beceri ve anlayışlara eğitim denir. Eğitim geniş anlamda, toplumun ve bireylerin standartlarını, inançlarını ve hayat  şartlarının oluşmasında  etkili olan tüm sosyal yapılardır. Kısacası “istenilen davranışı geliştirme süreci” olarak da tanımlanabilir. İnsan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla

Mesleki yönlendirme nasıl yapılır?

Öğrencilere bireysel ve grup görüşmede, danışmanlık yapılır. Bunun yanı sıra veliler de çok önemlidir. Velilerle görüşme ve işbirliği yapılır. Velilerin bu konuda ilgisi ve bilgisi oldukça önemlidir. Bir çok veli ah vah! Napsak ne etsek! Bu terimlerin kelimelerin önüne geçememekte. Hanımefendiler beyefendiler! Bırakınız çocuğunuzun size ihtiyacı var! Şimdi bilgi edinme vakti. Şimdi doğru meslek kazandırma

Öğrencileri okuldan soğutan nedenler

Öğretmen davranışları, öğrenciler arasında ayrımcılık yapma okuldan soğutan büyük bir etkendir. Bunun dışındaki etkenler; öğretmenlerin iletişim becerilerinin yetersizliği, liderlik vasfına sahip olmayışı ve kişisel özelliklerinden kaynaklanan disiplinsiz, sorumsuz gibi alt sorunlar olarak saptanmıştır. Okul  ve sınıf ortamı  hem öğretmenin sınıftaki davranışlarını hem de akademik başarılarını etkiliyor. Sınıfta bulunan öğrencilerin kişilik özellikleri, okula ve derse yönelik

Harf İnkılabı Nedir?

Harf İnkılabı Nedir? Harf inkilabı, var olan bir alfabenin değiştirilerek yerine başka bir alfabe getirilmesi sonucunda yapılan radikal değişimi ifade eder. 1928 tarihinde 1353 sayılı kanuna istinaden yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi alfabesi Latin alfabesinde bulunan harflerden yola çıkılarak Türk alfabesi (Latin alfabesinde ç,ğ,i,ş,ö,ü harfleri yoktur) olmuştur. Ayrıca