Ekonomik Kriz Nedir? Almamız Gereken Önlemler Nelerdir?

Kriz; yunanca kökenli olup önceden tahmin edilemeyen aniden ortaya çıkan sıkıntı, kötüye gidiş durumu anlamına gelen negatif özellikli bir kavramdır.

Ekonomik Kriz Nedir? Almamız Gereken Önlemler Nelerdir?

Ekonomik kriz ise; üretim, mal varlığı, döviz gibi finansal konularda yaşanan şiddetli dalgalanmalar sonucu ani değer kayıpları yaşanması ile piyasada meydana gelen durgunluk halidir. Bu ekonomik durgunluğa resesyon adı verilir.

Ekonomik kriz döneminde genelde üretim ve yatırımda düşüş, kişi başına düşen gelir miktarında düşüş, işsizlikte artış, faiz oranlarında artış görülür.

Ekonomik kriz için alınması gereken önlemler nelerdir? –Krizden en az şekilde etkilenmek için; krizden sonra değil krizden önce tedbir almak gerekir.

 • Siyasi istikrar bu önlemlerin başında gelir.
 • Makroekonomideki düzen ve istikrar için çeşitli reformların yapılması
 • Bütçe açıkları belirlenerek, mali disiplin sağlanmalı, bunu bağlayıcı anayasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Yüksek faizden etkilenmemek için ve rant ekonomisinden kurtulmak için kamu borçlanmalarından kaçınılmalı, en aza indirgenmelidir.
 • Kayıt dışı ekonominin önüne geçecek önlemler alınmalıdır.
 • Yüksek kaliteyi düşük maliyetle elde etme ve insan gücünü verimli kullanmaya dikkat edilmelidir.
 • Döviz piyasası ve kur sistemi sağlam zemine oturtulmalıdır.
 • Yeni yönetim teknikleri organize edilmelidir.
 • Bazen aşırı üretim de ekonomik krize neden olup, üretilenlerin elinde kalması ve iflas söz konusu olabilmektedir. Bunun için piyasayı iyi araştırmak gerekir.
 • Kişi bazında bireysel kredi kartları ile yapılan alışverişlere sınırlama getirilmeli, ev -araba gibi uzun vadeli borçlanmalara girmemeye dikkat edilmelidir.
 • Stratejik yönetim teknikleri konusunda bilgi sahibi olunmalı ve eldeki üretim kaynakları verimli kullanılmalıdır.

Ekonomik Krizin Nedenleri

Başlıca ekonomik krizi etkileyen sebepler şunlardır: siyasi krizler ve belirsizlikler, faiz oranları, deprem ve sel gibi doğal afetler, askeri darbe ve siyasi iktidarsızlıklar, dünya ekonomisindeki değişimler, arz-talep oranında yavaşlama, bankacılık piyasasındaki problemler.

Ekonomik Krizin Sonuçları

İşsizlik, yüksek faiz, iflas eden kurum ve bankalar, yoksullukta artış, sosyal ümitsizlik ve gerginlik hali, üretimin durması, borçlanmalar