Emg Nedir? Emg kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi yolu ile değerlendirilen muayene yöntemidir. Elektro, nöro, kas ve yazı sözcüklerinden oluşan bileşik bir sözcüktür. Sinirler ve kasların elektriksel sinyallerinin yazdırılması anlamını taşır. Emg çevresel sinirleri etkileyen hastalıkların tanısını koymak, tanıyı doğrulamak, işlevsel bozukluklarını ve yapısal şiddetlerini belirlemek amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Emg ile birlikte birçok test uygulanmaktadır.

Emg Nasıl Çekilir?

Emg testi, vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel yöntem ile inceleme işlemidir. Hastanın rahatsız olmayacağı şekilde doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılan işlemdir. Emg sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazılması anlamına gelmektedir. Emg ile birlikte hastaya sinir ileti çalışmaları ve iğne Emg testi uygulanmaktadır. Sinir ileti çalışmalarında cilt üzerine yapıştırılan uyarıcı elektrotlar ile sinirlerdeki sinyaller ortaya çıkmaktadır. İğne Emg ile kas dokusu içine bastırılarak kas lifleri üzerinde elektriksel sinyallerin kayıt altına alınması amacıyla yapılmaktadır. Emg testleri 10 dakikadan başlayarak 1.5 saate kadar uzamaktadır. Emg testinde her hasta için steril edilmiş iğneler kullanılmaktadır. Emg testinde her bir kasın incelenmesi bir kaç dakika sürebilir. Kas içinde değişik yerlerden kayıt alabilmek için iğnenin yönü ve yeri birkaç kez değiştirilmektedir. Emg testinde tanıya göre kas sayısı 1 ila 10 arasında değişmektedir.

Emg Testinin Kullanıldığı Hastalıklar Nelerdir?

 1. Karpal tünel sendromu
 2. Ulnar oluk sendromu
 3. Bel ve boyun fıtıkları
 4. Tuzak nöropatileri
 5. Sinir sıkışmaları
 6. Doğumsal sinir zedelenmeleri
 7. Sinir yaralanmaları ve kesilmeleri
 8. Polinöropatiler (sinir ucu iltihapları)
 9. Şeker hastalığına bağlı polinöropatiler
 10. Motor nöron hastalıkları
 11. Sinir ve omurilik ameliyatları öncesi
 12. Kas hastalıkları: Myopatiler, Muskuler distrofiler, Myastania Gravis
 13. Torasik out let sendromları
 14. Vaskulitler
 15. Multipi skleroz gibi hastalıklarda Emg testi kullanılmaktadır.