Anne & Bebek

Gebelik Sırasında Bebeğin Gelişme Problemi

İnsanın gelişimi anne karnına düştüğü anda başlayıp ölene kadar devam eden bir süreç izler. Bu gelişim sürekli ve devamlıdır. Unutulmamalıdır ki her gelişim bir değişim olmakla birlikte her değişim bir gelişim değildir. Anne karnındaki değişimler hem anne için hem de bebek için önem arz eden bir konudur. Bu yazımızda gebelik sırasında bebeğin gelişme problemi üzerinde duracağız.

Gebelik sırasında bebeğin gelişmesinin önünde engel olan temel faktörler genetik ve çevresel faktörler olmak üzere 2 başlık altında incelenebilir. İlk olarak genetik faktörler üzerinde duracağız.

Kan Uyuşmazlığı

Annenin kanının negatif babanın kanının ise pozitif olması sonucunda ortaya çıkan problemdir. Negatif olan annenin kan hücreleri babadan gelen pozitif kan hücrelerini yabancı madde olarak algılar ve antikorlar üretir. Bu da bebeğin anne karnında gelişiminin eksik olmasına neden olabilir ve doğan çocuklar engelli bireyler olarak dünyaya gelebilirler.

Kromozom Sayısı

Sağlıklı bebekler dünyaya 46 kromozomla gelirler. Mutasyon sonucu kromozom sayısının 46+1 olması sonucunda bebeklerin anne karnında down sendromlu oldukları tespit edilebilmektedir.

Talasemi (Akdeniz Anemisi)

Anne ve babadan çocuklara geçen bir hastalıktır. Talasemi bir kan hastalığıdır. Anne ve babadan çocuğa geçen genlerin ikisinin değişikliğe uğraması sonucunda çocuklar dünyaya hasta olarak gelmektedirler. Yoğunlukla Akdeniz ülkelerinde görülür.

Tüm bu faktörlerin yanında gebelik sırasında gelişme problemi yaşanmasına neden olan çevresel faktörler söz konusudur şimdi bunları inceleyelim.

Annenin Alkol ve Madde Kullanımı

Annenin gebelik sırasında alkol ve madde kullanım öyküsü varsa bebekte gelişim problemleri olabilir. Alkol ve madde kullanım öyküsü olan annelerin düşük yapma ihtimali kullanmayan annelere oranla çok daha fazladır.

Bulaşıcı Hastalıkların Varlığı

Bir diğer çevresel faktörler anne veya babadan birinin kan yoluyla bulaşan bir hastalığının olması. AİDS, Hepatit B, Frengi gibi hastalıklardan birine sahip olan anne veya baba çocuklarına bu hastalığı bulaştırırlar. Bu da çocuğun anne karnındaki gelişimini olumsuz yönde etkiler ve hasta olarak dünyaya gelmesine neden olur.