Harf İnkılabı Nedir?

Harf İnkılabı Nedir? Harf inkilabı, var olan bir alfabenin değiştirilerek yerine başka bir alfabe getirilmesi sonucunda yapılan radikal değişimi ifade eder. 1928 tarihinde 1353 sayılı kanuna istinaden yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi alfabesi Latin alfabesinde bulunan harflerden yola çıkılarak Türk alfabesi (Latin alfabesinde ç,ğ,i,ş,ö,ü harfleri yoktur) olmuştur. Ayrıca Türk alfabesindeki harflerin okunuşları batı devletlerinin kullandığı harflerin okunuşlarından farklı şekilde telaffuz edilir.

Harf İnkilabı Neden Yapıldı

1800’lü yılların ortasında aydın olarak nitelendirilebilen Türklerin hemen hepsi Fransızca biliyordu. Telgrafın kullanım alanın yaygınlaşması ve Selanik, İzmir gibi büyük kentlerdeki tabelalarda Latin harflerinin kullanılması Latin alfabesine alan yaratmıştır. Dönemin Osmanlı Devleti yöneticileri Arap alfabesinin kutsal olduğuna inanıyordu. Buna karşılık yeni bir sistem ve laiklik ilkelerine dayanan bir devlet kurulması bu alfabenin yenilenmesini gerektiriyordu. 1800’lü yılların sonlarında yayımlanmaya başlayan gazete ve dergiler Latin alfabesini kullanıyor ve belirli bir satış tirajı yakalıyorlardı. Bu tiraj yeni bir alfabenin benimsenebileceğinin en büyük kanıtıydı. 1922 yılında Azerbaycan’ın Latin alfabesini kabul etmesiyle yeni harf inkilabının önü açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve Harf İnkilabı

Atatürk harf inkilabıyla 1905 yılında Suriye’de görev yaparken ilgilenmeye başlamıştır. 1922 yılında Hüseyin Cahit, Atatürk’e bir toplantı esnasında Latin harfleri ile ilgili düşüncesini sormuş ve henüz zamanı değil yanıtını almıştır. İzmir’de toplanan İktisat Kongresi’nde Latin harflerinin kabulü bu kez Kazım Karabekir’e sorulmuş, Kazım Karabekir’den İslam dininin bütünlüğü bozulabilir cevabı alınmıştır. 1 Haziran 1928 tarihinde resmi daire ve kamu kurumlarında uluslararası rakamların kullanılması kanunun ardından gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyen Mustafa Kemal Atatürk, partisin galasında Latin harflerini tanıtmıştır. 1 Kasım 1928 tarihinde ise resmen Türk alfabesine geçilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk okullarda Türk alfabesini bizzat tanıtmıştır.