Hitler ve Soykırım

2. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşen bir katliam. O yıllarda Nazi Almanya’sı hüküm sürüyor. Liderleri, tüm dünyanın bildiği, yaptığı soykırımla tanınan Adolf Hitler. Günümüzde hala adından söz ediliyor. Hitler ve soykırım sözcüklerini birbirinden ayrı düşünmek imkânsız. 2. Dünya Savaşı zamanında sayısı 6 milyonu bulan Yahudi’yi katletti. Hitler bu katliamın sebebine Kavgam adlı kitabında kendi sözleriyle değiniyor.

Hitler’in Liderlik Yolu

1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya aynı tarafta yer alıyordu. Almanya’nın yer aldığı taraf savaş sonucunda mağlup oldu. Almanlar ağır şartlara katlanmak zorunda kaldı. 132 milyar değerinde altın para ile savaş tazminatı ödemesi gerekiyordu. Öyle ki dünya tarihinde bundan daha yüklü miktarda savaş tazminatı ödeyen ülke yoktur. Savaş sonunda ağır şartlar içeren Versay Barış Anlaşması Almanlara dayatıldı. Almanlar tükenmiş durumdaydı. Asker sayıları düşürülmüş, binlerce asker işsizler ordusuna katılmış, ekonomisi çökmüş, Alsas-Loren’i ve topraklarının büyük bir kısmını kaybetmişti. Ezeli düşmanları Fransa’ya karşı savaşı kaybetmeleri Almanları psikolojik olarak da yıprattı. Savaşın kaybedilmesi sonucu İmparator 2. Wielhelm ülkeyi terk etti ve siyasi bir boşluk oluştu. Hemen bir koalisyon kuruldu. Böyle bir hal içerisindeyken dünyada milliyetçilik akımı gittikçe yayılıyordu. Zaten psikolojisi alt üst olan Almanlar bu fikir akımından etkilenmeye başladı. Adolf Hitler işte böyle bir zamanda tarih sahnesine çıktı. Milliyetçi söylemlerle halkın desteğini sağlamaya çalıştı. Bu söylemlerinde Yahudi düşmanlığı da seziliyordu. Nitekim halk tarafından destek gördü ve Almanların lideri oldu.

Hitler’in Kaleminden Yahudi Soykırımının Nedenleri

Hitler Kavgam adlı kitabında neden Yahudi soykırımını gerçekleştirdiğini açıklıyor. Hitler’e göre 1. Dünya Savaşı yıllarında Yahudiler Almanlara ihanet etti ve savaşı kaybetmelerine sebep oldu. Savaş yıllarında silah fabrikaları Yahudilere aitti ve Yahudi işçiler çalıştırılıyordu. Savaş devam ederken Yahudiler greve girerek silah ve cephane üretimini durdurdu ve Almanlar savaş alanında mühimmatsız kaldı. Bu da Almanların savaşı kaybetmesine sebep oldu. Hitler bu ihaneti asla affetmedi ve Yahudi düşmanı milliyetçi bir Almanya yarattı.