Kroki Nedir? Kroki, kelime açısından, Türk Dil Kurumu’nun resmi olarak izah ettiği açıklamaya göre, ” Bir konunun veya nesnenin, temel özellikleri baz alınarak, düz bir zemine yansıtılarak hazırlanan taslak ” olarak yayınlanmıştır. Kroki kelimesi, Türkçe’de genel olarak Coğrafya bilim dalında sürekli olarak kullanılan bir terim olmasıyla birlikte, bir amaca yönelik olarak kişilerin hazırladığı plan maksadıyla da kullanılabilir.

Kroki’nin Kullanılış Amacı

Kroki kişi ya da kurumlarca bir bölgenin, bir kentin ya da nesneler topluluğunun kuş bakışı çizilmesiyle kullanılabilir. Örneğin, herkes tarafından bilinen bir lokasyonun, detay kullanmadan yön bulabilme maksadıyla çizilmiş, kuş bakışı çizilen bir uygulamadır. Bu uygulamada, cadde, sokak, bina, yerleşke ve bunların bulunabilmesine yardımcı olacak yön tarifi, birbirlerine olan mesafeleri gösterilebilir. Genellikle toplum hayatını kolaylaştırmak amacıyla, adresin bulunabilmesi için kroki taslağı çizilebilir. Günümüzde daha çok iş yerleri, bulundukları binanın – yerleşkenin krokisini kartvizitlerinin arkasında kullanarak, kişilerin kolayca o bölgedeki varılmak istenen hedefi bulmalarında yardımcı olurlar.

Kroki’nin Temel Özellikleri

Krokiyi diğer haritalardan ayıran en önemli özellik detaysız olmasıdır. Krokinin hazırlanmasına temel sağlayan bazı teknik özellikler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, krokinin çizimi, mesafe aralığı, kuş bakışı görünümü, tamamen krokiyi çizen kişinin göz kararına bağlıdır. Krokiyi çizerken matematiksel ölçekler kullanılmaz. Yer tayini için önemli noktalar, yine şematik olarak belirtilir. Kroki üzerinde tarif edilen yerin, bilindik noktalar esas alınarak Kuzey – Güney yönleri saptanır. Krokiden yardım alan kişi, hangi noktadan hangi yöne, şart olmamakla birlikte ne kadar mesafe gideceği, varılan hedefin etrafında hangi noktaların olduğu görülebilir. Kullanışlı bir kroki de bulunması gereken temel faktörler, herkes tarafından bilinen noktaların belirtilmesi, hangi yöne doğru ne kadar mesafe gidileceği, varılacak olan hedefin saptanmasına yönelik çevresinde nelerin olduğu net olarak tayin edilmelidir.