Kuantum Mekaniği Nedir?

Kuantum fiziği birçok şekilde bilinir ama kuantum mekaniği nedir? Kuantum mekaniği, teorik fizik temel kollarından biri olan ve atom veya atom altı seviyelerde klasik mekanik ve klasik elektromanyetizim yerine geçen fizik yapı taşıdır. Kuantum mekaniği genel görelilik kuramı ile birlikte modern fiziğin yapı taşlarından sayılmaktadır. Kuantum mekaniği; madde, atom, ışığın ve atom altı seviyelerde oluşturduğu tepki – davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Kuantum mekaniği diğer isimleri ile dalga mekaniği ya da nicem mekaniği isimleri ile de tanınır.

Kuantum mekaniği, molekülleri ve atomları meydana getiren elektron, nötron, proton, gluon, kuark, gibi parçacık ve parçacıkların özelliklerini belirlemeye ve açıklamaya çalışır. Kuantum mekaniğinin çalışma alanı, parçaların veya parçacıkların birbirleri ile olan etkileşimlerini ve ışık, x ışını, gama ışını gibi benzeri elektromanyetik radyasyonlar ile birlikte olan etkileşimlerini belirleme ve açıklamak için yaptıkları çalışmalardır.

Kuantum Mekaniği Uygulama Alanları Nelerdir?

kuantum mekaniğinin kullanıldığı farklı çalışma ve uygulama alanları oluşmasında kuantum mekaniğinin; Elektromanyetik, akışkanlar mekaniği, kimyasal kinetik, istatistiksel Mekanik, klâsik mekanik, kuantum mekaniği, termodinamik ve optik gibi fizik dalları ile birlikte fizik ve kimya bilimlerin temelini oluşturmasından kaynaklanır. Kuantum mekaniğinden doğan doğan fizik ve kimya dalları; Katı hal kimyası, nükleer kimya, sıvı hal kimyası, plazma kimyası, anorganik kimya, biyokimya, parçacık kimyası, organik kimya, fotokimya, yüzey kimyası, fotofizik ve kuantum kimyasıdır. Kuantum mekaniği ve dalları sayesinde günümüzün biyoloji, elektronik, malzeme bilimi ve benzeri pek çok alan biliminin şuan ki bilinen anlamlarının bulunmasını sağlamıştır. Çoğu bilim dallarının deneylerinde vazgeçilmez olan ‘yarı iletken’ madde kuantum mekaniği uygulaması sonucunda bulunmuştur. Kuantum mekaniği ayrıca tıp, elektronik, nanoteknoloji gibi benzeri pek çok alanda kullanım alanı olan fiberler kuantum mekaniğinin doğrudan uygulamasını sağlamıştır. Kuantum mekaniği sayesinde modern kimya modeli ortaya çıkmış bu sayede birçok karmaşık molekül yapısı araştırılıp anlaşılmıştır.