Sağlık

Prostatın Tedavi Yolları

Prostatın büyümesi, prostatın büyümesinden kaynaklı diğer organların zarar görüp görmemesine bağlı olarak tedavi şekilleri uygulanabilmektedir. Tedavi şekilleri de ikiye ayrılmaktadır bunlarda; cerrahi olmayan ve cerrahi tedavilerdir. Peki, Prostatın Tedavi Yolları nelerdir?

1 – Cerrahi Olmayan Tedaviler

  • İzlem

Hastalıklı bireyin prostat bezinde büyüme var ise; hastanın durumu doktorlar tarafından takibe alınır ve hasta belli zaman aralıklarında doktorlar eşliğinde muayene edilmektedir.

  • İlaç tedavisi

Hastalıklı birey doktorun önerdiklerine uyduğu halde bir gelişme olmadığı için halen prostat büyümeye devam ettiği durumlarda ilaç tedavisine başvurmaktadırlar. İlaç yoluyla prostatın 2 şekilde azaltılması öngörülmektedir. Bunlar; Prostat bezinin küçülmesi için 5 Alfa Reduktaz İnhibitörleri’dir, idrar torbası etrafındaki düz kasların gevşetilmesi için ise Alfa-Blokerler adı verilmektedir.

2 – Cerrahi Tedaviler

  • Transüretal Prostat Rezeksiyonu:

Hastalıklı bireyin idrar kanalından ‘ rezektoskop ‘ adı verilen özel bir alet ilen idrar yolundan girilip prostat bezinin dokuları elektrikli akım yardımı ilen kesilir. Prostat bezinin parçaları’da vakum yardımı ilen çekilerek alınır.

  • Transüretral Prostat İnsizyonu

Hastalıklı bireyin bir süre sonra idrar tıkanıklığı ciddi boyutlara geldiğinde bu alet ilen idrar kanalı genişletilmektedir.

  • Transüretral Prostat Buharlaştırma

Bu yöntemde hastalıklı bireyin idrar yolundan içeri girilip; fazla doku elektrik enerjisi yardımı ilen buharlaştırılır.

  • Lazer Ameliyatları

Günümüzde git gide lazer ameliyatları yaygınlaşmaya başlamıştır. Prostat ameliyatlarında iki farklı lazer enerjisi kullanılır bunlar; holmium lazer ve reenlight lazerdir.

  • Holmium Lazerle Prostat Ameliyatları

Hastalıklı bireyin holmium lazer yardım ilen prostatın bir kısmı kesilir. Ve ayrıca prostat dokularının tedavisinde rahatlıkla kullanılabilir. İyileşme süreci de oldukça az bir süredir.

  • Greenlight; Fotoselektif Prostat Buharlaştırılması

Kanda bulunan hemoglobin greenligt lazer tarafından emilir, prostat dokusunu ve yakınındaki kan damarlarını da buharlaştırır. Üretradan sistoskop denilen özel bir alet ile girilerek ameliyat gerçekleşmektedir. Bu yöntemle yapılan ameliyatlarda kanama olmaz. Ve hasta olan bireyde aynı gün evine gönderilir.