Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Milattan önce 287-212 yılları arasında yaşayan antik Yunanlı Arşimet tüm gelmiş geçmiş en büyük matematikçidir. Matematik dalının yanı sıra fizikle de ilgilidir. Dünyayı büyük çapta etkileyen buluşu sıvıların kaldırma kuvveti kanunu bulması büyük bir icat olduğu bilinir. Bu buluşunu hamamda yıkanırken bulduğu söylenir.

Suyun Kaldırma Kuvveti Nedir

su yüzeyine konulan veya su içerisine batırılan herhangi bir cismin yukarı doğru itilir. Bu cisimleri yukarı doğru iten kuvvete suyun kaldırma kuvveti denir. Herhangi bir cismi suya batırdığımızda suyun içinde değişen alan suya batırılan cismin ağırlığına eşittir yasasıyla hesaplamalar yapılır.

suyun kaldırma kuvveti cismin şekline göre değişkenlik gösterir

Yüzen cisimler için kaldırma kuvveti: suya bırakılan bir cismin bir kısma suyun içinde bir kısmı da dışarıda kalacaktır. Bir cismin suda yüzebilmesi için öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olması gerekir.

Askıda kalan cisimler için kaldırma kuvveti: suyun yüzeyine bırakılan bir cismin yere değmeyecek şekilde askıda kalması durumudur. Suya bırakılan bir cismin askıda kalabilmesi için cismin öz kütlesi suyun öz kütlesine eşit olmalıdır. Böyle olursa cisim suyun içine batmaz fakat yüzmezde sadece askıda kalır.

Batan cisimler için kaldırma kuvveti: herhangi bir cisim suyun yüzeyine bırakıldığı anda batar ve suyun dibine iner. Bu durumun olması için de suya bırakılan cismin öz kütlesinin suyun öz kütlesinden daha büyük olması durumunda cisim batar.

Suyun Kaldırma Kuvvetinin Genel Özellikleri

Suyun kaldırma kuvveti suyun, suyun öz kütlesine ve suya bırakılan cismin öz kütle ağırlığına bağlıdır.

Suyun kaldırma kuvveti suyun derinliğine bağlı değildir.

Suyun kaldırma kuvveti suyun miktarına bağlıdır.

Ve son olarak suyun üzerine bırakılan cisimlerin şekilleri suyun kaldırma kuvvetini etkiler.

Suyun kaldırma kuvvetinin bulunması ile birlikte birçok alanda yeni icatlar bulunmuştur. Bunlardan ön önemlisi gemilerin icat edilerek ulaşım ve yük taşımacığında büyük adımlar atılmıştır.