Bir kişinin istem dışı olarak ses çıkarma ve hareketler yapma eylemine tik denir. Tikler kontrol edilemez eylemlerdir. Kişi kendini çok zorladığında dahi bu süreci bir süreliğine durdurabilir. İstem dışı olan tik nasıl geçer?

Tiklerin Olma Nedeni Nedir?

Tiklerde stres ve kaygı ile genelde daha fazla meydana gelir. Stres arttığı zamanda tiklerde artış görülür. Çocukta anne karnında yaşanan problem veya çocukluk çağında yaşadığı olaylar tike neden olabilir. Ateşli hastalıkların sonucunda, genetik sebepler ile veya beyindeki bazı yapısal bozukluklar tike neden olabiliyor. Tikler motor ve vokal tikler olarak iki gruba ayrılır. Tik grupları kendi aralarında da ikiye ayrılır. Motor tikler: vücutta herhangi bir organı oynatmayla oluşan basit motor tikler, Koklama, kıyafetlerini çekiştirme gibi olan tikler de kompleks motor tikler olarak ayrılır. Vokal tikler ise dişleri tıslatma, burun çekme gibi ses eylemine dayalı olan basit vokal tik, duyulan şeyleri tekrarlama veya bazı sözleri devamlı tekrar eden kompleks vokal tikler olarak ikiye ayrılır. Tik nasıl geçer?

Tik Nasıl Tedavi Edilir?

Tik tedavisinde en önemli olan şey aile desteğidir. Tik bozukluğu tedavisine süreklilik gerekir. Tik psikolojik bir hastalık olarak ele alınan bir hastalıktır. İlaç tedavisi hastalık olgusuna göre uygulanır. Genel olarak psikoterapi ve eğitim uygulanır. Kronik motor tiklerinde ilaç tedavisi uygulanmaz. Çocuklarda oluşan tiklerde öğretmenine bilgi verilmeli ve çocuğun okulda desteklenmesi sağlanmalıdır. Tiklerde genelde ilk olarak önce terapi, daha sonra yine terapi, sonra ilaç, son olarak doğrudan ilaç tedavisi uygulanır. Tedavilerde ilk olarak hastalar dinlenilerek tike sebep olan neden anlaşılmaya çalışılır. Tike neden olan sorun anlaşıldıktan sonra tekrarlama sıklığı ve tikin şiddeti ölçülür. Daha sonra tikin şiddetine ve çeşidine göre psikolojik yardım veya daha şiddetli ise terapinin yanında ilaç tedavisi uygulanır.